אנו מתנצלים.

על פי הקריטריונים שהצגת את.ה לא זכאי.ת לקבל הלוואה מסוג זה.

סליחה והמשך יום נפלא

כל הזכויות שמורות ל- My money.

שיחה עם נציג